XtGem Forum catalog

Baltoji tUOpa - Populus alba L.
Paplitusi Vidurio ir Pietų Europoje, Šiaurės Afrikoje ir Vidurinėje Azijoje. 4-9 zona.
25-30 m aukščio medis. Laja skėstašakė, plati, storomis šakomis. Liemens skersmuo 1,5-2 m. Žievė šviesiai pilka, storų kamienų stora ir giliai suskeldėjusi. Ūgliai apvalūs, apaugę baltais veltiniškais plaukeliais. La¬pai plačiai kiaušiniški, jų kraštai nelygiai ban¬guoti arba plaštakiškai skiauteri (3-5 skiau¬tės), 6-10 cm ilgio ir beveik tokio pat pločio, storoki. Viršutinė jų pusė ryškiai žalia, apa¬tinė apaugusi baltais veltiniškais plaukeliais. Lapkotis veltiniškai plaukuotas. Žirginiai 8-12 cm ilgio, su gausiais baltais plaukeliais. Purka balsvai geltona.
Dažniausiai auga didelių upių slėniuo¬se. Retai sudaro grynuosius medynus. At¬spari pavasario polaidžiui, gali augti drus¬kinguose dirvožemiuose.
Lietuvoje nuo seno auginama dvarų par¬kuose, miesteliuose. Liemenys išauga iki 2 m skersmens (Taujėnų parke, Ukmergės r.).
Negausiai auginami glaustašakiai me¬džiai (P. alba var. pyramidalis Bunge, 'Pyra¬midalis', P. bolleana Lauche), kurių laja verpstiška, šakos plonos, glaustos, kylan¬čios aukštyn. Apšąla.