XtGem Forum catalog

PUtînalapiS PŪSleniS - Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.
Paplitęs Šiaurės Amerikos rytuose. 3-7 zona.
Iki 3 m aukščio, išlinkusiomis šakomis krūmas. Šakų žievė pilka, lupasi plonais lukštais. Ūgliai briaunoti, rudi, pliki. Lapai triskiaučiai arba penkiaskiaučiai, 3-8 cm il¬gio, 2-6 cm pločio, pjūkliški, pliki, pamatas negiliai širdiškas arba tiesus. Skiaučių vir¬šūnės trumpai smailėjančios. Lapų viršus ryškiai žalias, apačia šviesiai žalia. Apati¬nėje pusėje gyslų šakumos gali būti plau¬kuotos. Žiedynai pusrutuliški, 3-5 cm sker¬smens, sukrauti šoninių šakelių viršūnėse. Žiedai balti ar šviesiai rausvi, apie 1 cm sker¬smens, pliki arba apaugę paprastais plau¬keliais. Vaisius išpūstas, sudarytas iš 5 plo-nasienių, daugiau kaip dvigubai ilgesnių už taurelę skiaučių. Sėklos lašo formos, 1 mm ilgio, geltonos, žvilgančios.
Žydi sulapojus, birželio-liepos mėne¬siais. Sėklos subręsta rugsėjį-spalį.
Dirvožemiui mažai reiklus. Pakenčia unksmę. Atsparus šalčiui ir sausroms. Au¬ga sparčiai.
Labai dažnai auginamas dekoratyvi¬niuose, geležinkelių ir kelių apsauginiuo¬se želdynuose, sodybose, fazanynuose ir kt. Kartais veisiamas gy¬vatvorėse, kurios sparčiai auga, greit išretėja, yra trumpalaikės. Auginami 'Dart's Gold' geltonais ir 'Diabolo' purpuriškais lapais krūmai.

KlevaiapiS Platanas - Platanus x hispánica
20-40 m aukščio, 0,7-2 m skersmens medis. Laja plati, beveik ru-tulišk.i, skėstašakė. Žievė lygi, šviesiai pilka, lupasi plonomis plokštelėmis/ išmarginta šviesiais ir tamsiais lopais, laimi ūgliai ploul uoti, vėliau plil i gelsvai ai rausvai rudi ViršGninio pumpuro nėra. Pumpurai kiaušiniški arba kūgiški, buki, rausvi, iki 1 cm ilgio. Lapai iki 20 cm ilgio ir tokio pat pločio, giliai triskiaučiai arba penkiaskiaučiai, odiški. Skiautės trumpai nusmailėjusios, stambiai dantytos. Jauni lapai veltiniški, plaukuoti, vėliau viršu¬tinė pusė plika, žalia, žvilganti, apatinė pagysliais plaukuota, švie¬siai žalia. Lapkotis iš pradžių veltiniškai plaukuotas, vėliau ap¬augęs retais plaukeliais. Žiedai smulkūs, vyriškieji gelsvi, moteriš¬kieji rausvi, rutuliškuose žiedynuose, kurie dažniausiai po 2-6 ant vieno 6-8 cm ilgio kotelio. Rutuliški vaisynai rudi, 2-3 cm sker¬smens, nusvirę, išsilaiko iki pavasario.
Puošnus miestų gatvių ir parkų medis, dažnai auginamas Piet¬ryčių ir Centrinėje Europoje, Kinijoje, Japonijoje, Šiaurės Ameri¬koje ir kitur. 5-8 zona.
Lietuvoje auginamas retai, apšąla. VDU Botanikos sode, Kau¬ne, auga 1955-1956 metų žiemą nušalusio medžio atžala.